Om oss

Vår strävan är att hedra Gudmar Olovson samt sprida kunskap om vår fars liv och verk.

I samklang med vänner, hängivna samlare, mecenater, familj, konstexperter, gallerister och engagerade hantverkare vill vi föra vidare ett levande intresse för ett självständigt figurativt skulpturuttryck.

Gudmar Olovson
Susanne och  Magnus Olovson
Susanne Olovson och  Magnus Olovson

Inspirerad och påverkad av Praxiteles och Fidias, av gotikens katedralers skulptur, Michelangelo och Bernini kom Gudmar Olovson i Frankrike i kontakt med Rodin, Bourdelle, Maillol och Despiau. Hans nära kontakt och vänskap med skulptörer som Jean Carton, Paul Cornet och Jean Osouf formade honom i allra högsta grad.

Gudmar Olovson återger i sin skulptur sinnebilden av födelsen och livet genom gestaltandet av Människan.

Representerad i Frankrike av Galerie Malaquais, Paris

Kontakta oss för:

  • Delning av historiskt material och bilder – välkomna!
  • Mera djupgående information om konstnären Gudmar Olovson
  • Utställningar och events av hans verk
  • Försäljning av verk